Tips på hur du använder och tar hand om din momentnyckel

En momentnyckel är ett precisionsinstrument designat att lägga en specifik kraft på ett fästdon. Oavsett om du drar åt skruvar på en bilmotor eller fästena på ett hjul, eller inspekterar toleransen på högpresterande utrustning, är det väldigt viktigt att vara noggrann i detta.

Det finns oftast riktlinjer för vridmomentsvidden, vilken ordning fästena ska skruvas fast i samt antalet gånger en ett visst fästdon måste lossas och dras åt igen för att säkra enhetlig applicering.

Att inte göra det på rätt sätt kan leda till skadad utrustning, personliga skador eller ännu värre. Med rätt underhåll ska en momentnyckel av god kvalitet kunna göra noggranna mätningar i många år.

Det är viktigt att du följer accepterade metoder för skötsel och underhåll, samt följer användningsrutiner så som:

– Säkerhetsglasögon bör alltid bäras vid hantering av handhållna verktyg.

– Följ alltid instruktionerna från tillverkaren vad gäller vridriktning, kraft, mönster/sekvenser, smörjning, osv.

– Överstig inte den rekommenderade vidden av momentnyckeln. Pålitliga mått baseras på en procentsats av måttet. Generellt sett så har de flesta mekaniska momentnycklar ett arbetsområde på 20-100% av den fulla skalan. De flesta elektroniska nycklar har en vidd på 10-100% 

– Använd inte accessoarer och tillbehör som inte specifikt godkänts av tillverkaren.

– Ta dig tid att inspektera verktyget och titta efter sprickor. Smörj och byt ut slitna delar.

– Undvik att tappa momentnyckeln. Att tappa en momentnyckel på en hård yta kan göra instrumentet mindre pålitligt. Om du misstänker att momentnyckeln har tappats, låt tillverkaren eller en pålitlig kalibreringsservice inspektera den.

– Förvara alltid momentnyckeln i ett skyddande fodral eller på en säker plats när den inte används.

– Undvik extrema temperaturer, hög fuktighet, vätskor samt frätande miljöer.

– Låt bli att märka eller placera etiketter på momentnyckeln.

– Använd momentnyckeln för att applicera en specifik kraft under den sista delen av monteringsprocessen. Använd inte en momentnyckeln som huvudverktyg när du drar åt eller lossar fästen.

– De flesta momentnycklar är längdspecifika, håll alltid nyckeln på mitten av handtaget. Om två händer krävs, placera den ena ovanpå den andra.