Hälsa, livsstil och data. Vad kan vi göra framöver och hur?

Halsa

Utvecklingen inom digital hälsa, som bland annat innebär ett växande antal appar på läkemedelsområdet, är så snabb att lagstiftningen inte hinner med. Men nya regelverk är på väg att införas i Sverige och övriga Europa. EU:s kommande dataskyddsförordning kan t.ex. komma att få omfattande konsekvenser för tillverkare och användare av appar och andra digititala verktyg inom såväl hälso- och sjukvården som den vårdrelaterade forskningen.